Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky služby „Doporuč přítele“

 1. Návštěvník webu www.rehyto.cz (dále jen „doporučitel“) je oprávněn doporučit služby společnosti REHYTO s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) prostřednictvím tlačítka „Doporuč přítele“ jiným potenciálním zájemcům (dále jen „doporučený“), kteří by využívali služeb poskytovatele, zejména pak svým známým, přátelům, rodině, atd.
 2. Doporučení doporučeného provede návštěvník webu pomocí zadání kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického kontaktu a e-mailové adresy a následně uvede jméno, příjmení a telefonický kontakt na doporučeného, kterému chce služby doporučit.
 3. Za doporučení doporučeného a splnění podmínek uvedených v odst. 4 těchto VOP náleží doporučiteli finanční odměna v hodnotě určené dle aktuálního ceníku odměn na základě typu a povahy uskutečněného obchodu.
 4. Nárok na odměnu vzniká doporučitelovi po splnění následujících podmínek:
  • kontakt na doporučeného zadaný doporučitelem musí být pravdivý, úplný, přesný a správný, přičemž tuto skutečnost ověřuje poskytovatel telefonickým kontaktováním doporučeného,
  • doporučený musí poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu projevit svůj souhlas se zpracováním svých údajů a tyto jsou následně zpracovány poskytovatelem,
  • doporučený musí v rámci jednání s poskytovatelem uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru, životním nebo úrazovém pojištění, spotřebitelském úvěru nebo o asistenci při nákupu/prodeji nemovitosti
  • doporučený nesmí již být v době doporučení klientem společnosti REHYTO s.r.o.
  • poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu vybrané odměny nebo na úplné zrušení nároku na odměnu
 5. Při splnění podmínek uvedených v odst. 4 těchto VOP je doporučiteli odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho doručovací adresu, kterou sdělí poskytovateli bezprostředně po uznání nároku na odměnu a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu s poskytovatelem.
 6. Doporučitel je oprávněn poskytovateli doporučit i více doporučených, přičemž odměna za druhého a každého dalšího doporučeného je určena individuálně na základě ústní dohody mezi doporučitelem a poskytovatelem.